Vaaliohjelmani lähtee vain ja ainoastaan yhden asian käsittelystä. Sen riittämättömyys on selkeä perusongelma koko yhteiskuntamme särmien pehmittämisessä, sen määrästä päättävät hyvin rajatut piirit ja sen varjolla maata sekä valtion omaisuutta ollaan lähes nimellishintaan antamassa pois - kaikkialla maailmassa.


Tuo yksi asia on RAHA.

 • Tänä päivänä rahan liikkeellelasku on 100%sesti yksityisissä käsissä eli liikepankeilla, jotka huolehtivat aina ensisijaisesti itsestään. Valtio ja kunnat ovat täysin pankki- ja rahajärjestelmän armoilla eli lainaavat käyttövaransa - samoin muu yhteiskunta.
 • 2007 alkanut talousromahdus (joka ei todellakaan ole ohi) on paljastanut räikeää muun yhteiskunnan hyväksikäyttöä suurissa kansainvälisissä pankeissa. "Hyvänä" esimerkkinä CDS-johdannaiset, joilla voi vakuuttaa lainanottajan maksujen epäonnistumista vastaan (vrt. palovakuutus naapurin taloon). Kreikan, Irlannin jne. lainojen kohdalla näitä käytetään runsaasti.
 • Käytäntö on, että liikepankki (Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank, Credit Suisse jne.) luotottaa kohdemaassa rankasti kohdemaan maksukyvyn yli. Kun maa/ kansalaiset eivät kykene maksamaan, niin muut maat/ IMF/ Maailmanpankki "hätälainoittavat" valtiota joka tietenkin maksaa liikepankeille (vrt. Kreikka, Irlanti, Balttian maat Ruotsin pankeille). Samalla liikepankki kerää voitot myös CDS-johdannaiset vakuuttaneelta laitokselta (tuotto noususta JA laskusta). Esim. jenkkilässä AIG (maailman suurin vakuutuslaitos) käytännössä kaatui 2008/09 veronmaksajien niskaan ja on imuroinut tukirahaa parisen sataa Mrd US$'a. Nuo rahat on maksettu pankeille kautta maailman niiden "mönkään menneistä" sijoituksista.
 • Toinen liikepankkien yhteiskunnalle antama "lahja" on pankkien bonuskulttuuri. Bonusten jakamisen perusteena on yhä isompien riskien kautta saadut hyödyt - jotka poikkeuksetta maksatetaan tavallisten kansalaisten elinehtojen leikkauksilla. Esim. viimeaikainen elintarvikkeiden ja energian hintojen nousu on paljolti seurausta pankeille annetuista tuista, jotka ovat valuneet lähinnä spekulointiin eivätkä reaalimaailman investointeihin.

Tässä esittelemästäni toimintamallista käytetään nimeä TALOUSDEMOKRATIA (TD), josta sivun lopussa on muutama linkki. Idea ei ole uusi ja siitä on itse asiassa kirjoiteltu varsin ahkerasti satakunta vuotta. Muutamia käytännön tapauksiakin historia tuntee - vaikkakin ne on usein pankkijärjestelmän toimesta nopeasti murskattu (kansalaisten kannalta liian hyvin toimivina?). Sitä vastoin TD'a ei oppikirjoissa tai vallitsevan talousjärjestelmän hyväksymissä kouluissa juuri käsitellä. Syykin on selvä - talousdemokratia repii nykyiset rahavaltakeskittymät rikki.

TD'n idea on käytännössä kaksijakoinen:

 • Rahan liikkeellelaskusta ja sen liikkeellä olevan määrän seuraamisesta vastaa yksi taho, jonka henkilökunnan valinnat, riippuvuussuhteet, palkkaukset jne. ovat julkisia sekä henkilökunta on mahdollista erottaa myös kesken toimikautensa. Valitettavasti nykyiset keskuspankit toimivat ensisijaisesti liikepankkien ehdoilla (älä kuuntele puheita vaan keskity siihen mitä järjestelmän pystyssä pitämiseksi tehdään) eivätkä sellaisenaan suoraan toimi TD-mallissa.
 • Rahan kontrolloinnin ajatuksena on huolehtia, että taloudessa kiertää suhteellisen tasainen määrä rahaa. Tarkoitus on leikata taloudelle (ja osin ihmisluonteelle) tyypillisiä maanis-depressiivisiä piirteitä (nousu- ja laskukausia). Lisäksi "keskusjohtoinen" rahan liikkeellelasku mahdollistaa isotkin yhteiskunnalle oleelliset projektit ilman turhaa velkaantumista liikepankeille.
 • Toinen taho on rahan käytöstä päättävä elin - vaaleilla valitut eduskunta ja kunnanvaltuustot - kuten nykyäänkin. Jälleen päättäjien riippuvuussuhteet, palkat ja työhistoria pitää olla julkisia. Päättäjien erottaminen nykylainsäädännön mukaan.
 • Järjestelmän valvonta on elintärkeää. Valvonta edellyttää mm. medialta nykyistä paljon kriittisempää ja riippumattomampaa roolia sekä kansalaisten kiinnostumista ja osallistumista systeemiin. Tässä astuu kuvaan Muutos2011 -puolueen ajamat suorat ja SITOVAT kansanäänestykset. Kansanäänestyksiä tuskin tarvitsisi koko ajan pitää, koska niiden pitämisen MAHDOLLISUUS jo muokannee päättäjien toimintaa.
 • Valtion ja kuntien tehtävissä toimivien palkkojen pitäisi myös läpinäkyvyyden ja kansalaisvalvonnan varmistamiseksi olla täysin julkisia - ainakin vähänkin korkeammissa asemissa olevien kohdalla.

TD'an oleellisena kuuluu myös PERUSPALKKA KAIKILLE 18v TÄYTTÄNEILLE kansalaisille. Tämä varmistaa niin perustoimeentulon kuin peruseläkkeenkin kaikille. Eläkeikä itse asiassa menettäisi merkitystään tässä mallissa, koska osa eläkeläisistä tuskin olisi niin loppuun palanut jo 55 vuotiaana kuin nykyään vaan tod.näk. (ja jopa mielellään?) jatkaisi osa-aikaisena (esim. uusien työntekijöiden kouluttajina) töissä myös wanhoilla päivillä 60-75 vuotiaana. Vanhemmilla ihmisillä on paljon annettavaa ja heistä pitää pitää huolta sitouttamalla heitä muuhun yhteiskuntaan.

Seuraavassa yksinkertaistettu esimerkki TD/peruspalkka-työllistämisestä.

 • Kun kaikille kansalaisille maksetaan 1000€/kk, niin esim. pieni kolmen hengen firma saa välittömästi 3000€/kk lisävaroja käyttöönsä. Firma voi palkata neljännen kaverin, joka siis saisi oman peruspalkkansa 1000€/kk lisäksi firmalta 1000€/kk ja lakisääteiset eläke- yms. maksut olisivat n. 1000€/kk. Tässä firmalle jäisi vielä 1000€/kk välinehankintoihin, koulutukseen jne. Jos firma ei ota uusia työntekijöitä, vaan nostaa työntekijöiden palkkaa, niin verotuksella voidaan syödä osa/kaikki palkannousu pois. Toisin sanoen neljännen kaverin palkkaus kannattaa, koska työn jakaminen helpottaa aikaisemman henkilökunnan työmäärää muuttamatta kulurakennetta. Osa-aikaisuuksistakin tulee järkeviä työvälineitä.
 • 1000€/kk peruspalkka poistaisi pitkälti tarpeen nykyiseltä sosiaalipuolen tukiviidakolta, josta ei varmaan kukaan enää ota selvää. Tasaraha kaikille poistaisi myös osan KELA-henkilökunnan tarpeesta joskin peruspalkan maksu kaikille rekisteröidyille kansalaisille työllistäisikin osan ihmisistä.
 • Peruspalkka myös kannustaa yritteliäisyyteen, koska riippumatta tilanteesta tuo 1000€/kk on aina taattu. Pienikin työnteko tuon lisäksi aina nostaa tuloja eikä ole pelkoa tukiloukoista kuten monasti tänään. Työnteosta ei pidä rankaista!
 • Verotus voitaisiin aloittaa progressiivisesti juuri tuosta 1000€/kk palkasta lähtien.
 • Opiskelijoilla peruspalkka/opintotuki iästä ja opintojen tasosta riippumatta voisi olla 1. vuonna tuo 1000€/kk ja seuraavina 800€/kk JOS opinnot eivät etene tarpeeksi hyvin. Alempi tuki ei heikennä toimeentuloa kohtuuttomasti, mutta varmasti kannustaisi valmistumiseen määräajassa. Tämä opintotuki varmistaisi myös sen ettei opiskelijan tarvitse tehdä töitä opiskelujensa ohella - samoin opiskelijoiden ei tarvitse ottaa lainaa tavalliseen elämäänsä.
 • Nuorilla (18-23v) peruspalkka olisi 800€/kk kannustaakseen opiskelemaan, jolloin opintotuki tietenkin kuten yllä. Samoin työpaikan myötä toimettoman nuoren peruspalkka nousisi 800€/kk perustasolta 1000€/kk tasolle. Nuoria on aktivoitava!
 • Maahanmuuttajien kohdalla 800€/kk-tuki kannustaisi varmasti panostamaan kielen ja ammatin opiskeluun, koska ne mahdollistaisivat kansalaisuuden saamisen myötä heti 1000€/kk peruspalkan. Tämä idea on varmasti joillekin punaisen liinan heiluttelua, mutta eihän kaikista asioista samaa mieltä tarvitsekaan olla. Kaikkinensa kansalaisuus pitäisi ajatella palkintona yhteiskuntaan sopeutumisesta - ei niinkuin viimeisin ulkomaalaislaki, joka ei oikeastaan velvoita mihinkään vaan lahjoittaa kansalaisuuden jopa rikollisille. Muutoinkin maahanmuuttaja-asioita on tässä maassa viime vuosina ajettu aika kummallisin perustein eteenpäin (vai pitäisikö sanoa taaksepäin?).
 • Lapsilisät pitäisi mielestäni myös kääntää ylösalaisin: ensimmäisestä lapsesta maksettaisiin esim. 300€/kk, toisesta 200€/kk, kolmannesta ja sitä useammasta 100€/kk. Tämä tarkoittaisi nuorelle 2-lapsisen perheen kotiäidille 1500€ kk-tuloa, jolloin näillä luvuilla arvotettaisiin kotiäitien työt lopultakin oikein.
 • Kaikkinensa tarkat €-määrät ovat tietenkin mietittävissä tarkemmin, mutta nämä ovat mielestäni hyviä lähtökohtia keskustelun avauksena.
 • Peruspalkka -ajatus on tietenkin hyvin haastava asia joillekin hyväksyä, suomalaisilla kun tuntuu valitettavan usein olevan mielessä, että toisen saama NNN on aina jotenkin häneltä itseltään pois (kateus). Yllä esitetyssä mallissa kuitenkin korkeasti palkatuilta ei oikeastaan poistuisi mitään. Sitä vastoin "pahnan pohjimmaisetkin" saisivat paukkuja, jotka muun yhteiskunnan talouteen pyöriessään toisivat oivan lisän "parempien yhteiskuntaluokkien" ansaittavaksi.

Jatkossa valtiolle ja kunnille on perustettava OMAT PANKIT, joiden tehtävä on luotottaa vain ja ainoastaan isäntiään - valtionpankki valtiota ja kukin kunnanpankki omaa kuntaansa (pienemmät kunnat voivat perustaa yhteisen kuntapankin).

 • Näiden valtio/kuntapankkien organisaatiossa painotus on rahavirtojen seuraaminen ja tähän osana istuu esim. nykyinen Tilastokeskus erinomaisesti. Lainaus/maksupuolella organisaation ei tarvitse olla kovinkaan iso kun asiakkaitakin on pääsääntöisesti vain yksi (joskin monitahoinen organisaatio).
 • Valtio/kuntapankit mahdollistavat välittömästi valtiolle ja kunnille pääsyn eroon veloistaan maksamalla velat kertasuorituksena pois. Valtion ja kuntien ei tarvitse enää koskaan ottaa lainaa yksityisiltä pankeilta, vaan valtio ja kunnat hakevat rahoituksensa omilta pankeiltaan. Kun valtio ja kunnat perivät verojaan ja tilittävät ne omiin pankkeihinsa, niin raha kiertää paremmin maan sisällä eikä valu ulkomaalaisille suurpankeille. Esim. vuonna 2011 Suomen valtiolla pelkkiä korkomenoja on n. 2 Mrd €'a.

Valtio- ja kuntapankit rahoittavat "isäntiensä" toimintaa turvaten ja tarpeen tullen laajentaen riittävän henkilökunnan ainakin seuraavilla aloilla:

 • lastentarhat, koulut, lukiot, ammattikoulut, ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä vastaavat laitokset. Rahoituksen uudistus mahdollistaa paremmin myös mm. kyläkoulujen ylläpidon haja-asutusalueilla.
 • terveydenhuollon alalla eli esim. sairaaloissa, terveyskeskuksissa, hammashoitoloissa, neuvoloissa, vanhainkodeissa jne. Rahoitusuudistus mahdollistaa kouluissa ja vastaavissa oppilaille säännölliset terveystarkastukset 1-2v välein.
 • poliisin, palokuntien, oikeuslaitosten ja vankiloiden henkilökuntaa on kasvatettava. Erityisesti poliisin kohdalla on panostettava harmaan talouden tutkimiseen ja ammattirikollisuuden torjuntaan niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. TD-rahoitusmalli yhteiskunnan ohjauksessa mahdollistaa myös "kyläpoliisien" palkkauksen pienemmillä kunnilla. Samoin palokuntien ylläpitäminen on koko yhteiskunnan toiminnan vakuuttamista, siitä pitää huolehtia valtio/kuntajohtoisesti. On järjenvastaista leikata toiminnoista, jotka turvaavat kansalaisten tasa-arvoisuutta.
 • Oikeuslaitosten pitää laajentaa henkilökuntaa ja huolehtia nykyistä huomattavasti nopeammista oikeusprosesseista, samoin henkilökunnan pätevyyteen pitää kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Ei enää ihmisoikeushuomatuksia oikeuslaitoksen hitaudesta EU'sta tai muualtakaan, kiitos.
 • Edellä listatuille toimialoille opiskeleville taataan työpaikka mutta ei työvelvollisuutta. Lääkäreillä voitaisiin harkita 1-2pv/vko työvelvollisuutta julkisella puolella, koska maassa on lääkäreitä enemmän kuin koskaan - mutta huutava lääkäripula monissa paikoissa.
 • Tiedon tasapuolisen saatavuuden varmistamiseksi TV-lupamaksut on poistettava ja kirjastojen toimintaedellytykset taattava. YLEn rahoitus on hoidettava valtion budjetin kautta - ei erityisesti köyhiin kohdistuvan TV-lupamaksun avulla.
 • Yleisesti ottaen valtion/kuntien hierarkiassa pitäisi muuttaa työntekijöiden jakaumaa rajusti "tekijöiden" suuntaan eli juuri ym. alat nykyisestä laajentamalla tuovat paljon "tekijöitä" eli ruohonjuuritason työpaikkoja muiden kansalaisten keskuuteen. Väli/johtoportaiden roolia pitäisi miettiä uusiksi muutoinkin, tänään "tulosjohtaminen" on johtanut osin mm. erilaisten tulosteiden loputtomaan ulostamiseen ja täyttelyyn ihan siivoojista alkaen. Järkevää?
 • Kaikkinensa valtion ja kuntien tehtävä on kansalaisten toimintaolojen ja elinehtojen varmistaminen. Yksityistäminen ei ole ratkaisu ym. aloilla - noiden varmistaminen mahdollistaa toimivan, turvallisen ja rauhallisen yhteiskunnan, jonka kansalaiset luottavat toisiinsa ja vallitsevaan järjestelmään. Tämä on myös business -maailman kannalta aina hyvä.

Suomessa käytetystä energiasta öljy, hiili, kaasu ja uraani vastaavat 3/4-osaa. Suomi onkin erittäin haavoittuva em. resurssien pienienkin toimitusongelmien keskellä. Tähän pitää välittömästi puuttua ja TD'n mallilla pystytään panostamaan nykyistä huomattavasti helpommin hajautetun energiantuotannon kehittämiseen. Hajautettu ei ole välttämättä kustannustehokkain rakentaa, mutta se tuo huomattavaa toimintavarmuutta ja itsenäisyyttä kunnille ja kansalaisille. Tämä tietenkin sotii muutaman ison energiayrityksen toimintamallia vastaan, mutta näiden rahastusintoa onkin jo syytä hieman rajoittaa.

 • Biokaasuyksiköt pitää saada kuntakohtaisesti nopeasti rakennettaviksi pienempiä maatilakohtaisia ratkaisuja unohtamatta. Biokaasun laajempi käyttöönotto mahdollistaa myös julkisen liikenteen toimintavarmuuden kasvattamisen tulevaisuuden öljytoimitusten käydessä epävarmemmiksi. Biodieselin tuotanto esim. Indonesiassa ei auta Suomea jos/kun toimitukset maailmalta takkuavat, ratkaisut on haettava paikallisesti.
 • Samoin kaatopaikkojen käyttöä on tehostettava ja laajennettava.
 • Nykyistä ydinvoimarakennuksen rahoitusta voidaan myös järkevöittää. Ei ole mieltä tuoda työntekijöitä rakentamaan tänne, koska maasta löytyy varmasti tietotaitoa ihan omastakin takaa, mutta joka nykyjärjestelmässä on liian kallista työllistää.
 • Tulevaisuutta ajatellen kuljetusten siirtäminen rautateille on erittäin suotavaa, joten rataverkoston päivityksen ja laajennusten ensisijaistaminen on välttämätöntä. Tähänkin TD-mallin mukaisesti voidaan suunnata rahaa "helposti".
 • Muuta elintärkeää infrastruktuurin päivitystä on megaluokan projektina kuntien vesiputkitusten uusiminen. Monin paikoin putkitus on käyttöikänsä päässä ja siten räpsähtämistään odottava uinuva katastrofi.

Koska valtio/kuntapankit laittavat kiertoon rahaa, niin nykyisten liikepankkien rahan liikkeellelaskua on vähennettävä. Valtaosin tämä tulee tapahtumaan maailman talouden liukuessa uudelleen (ja syvemmälle) viemäriin, jolloin pankit tulevat vaatimaan monien ihmisten ja firmojen kohdalla lainojen uudelleenjärjestelyjä tai jopa täysmääräisiä maksuja. Toinen mihin mielestäni on ehdottomasti puututtava on liikepankkien reservivaatimusten nostaminen reilusti nykyisestä eli tavoitteena on 100%n reservivaatimukset 10-20v viiveellä.

Siirtymäaikana valtio/kuntapankit maksavat ihmisille palkkaa, joka siis kiertää muun yhteiskunnan palvelujen ja kulutuksen kautta pankkeihin. Tällä tavalla ihmisten ei tarvitse menettää asuntojaan, työpaikkojaan ja elämäntöitään kuten 1990-luvulla, jolloin eräiden arvioiden mukaan 100ooo firmaa ajettiin konkurssiin rahamaailman toimesta. Sama tapahtumien kehitys nykysysteemistä kiinnipidettäessä on jälleen edessä, vaikka meille wirallisesta mediasta toisenlaisia lukuja kerrotaankin. Tällä kertaa viennin pelastavaan voimaan ei voi laskea, koska SuperLama tulee olemaan maailmanlaajuinen.

Pankkien toiminnan järkevöittämistä ja riskinottoa rajoittaisi varmasti myös ns. Brasilian malli. Tuolla pankkien ylimmät johtohenkilöt vastaavat pankin tappioista täysimääräisesti omalla omaisuudellaan. Idea saattaa tuntua vieraalta, mutta aivan varmasti hillitsisi tolkuttominta lainoittamista täälläkin.


Yllä olevista ajatuksista voi jokainen rehellisesti miettimällä päätellä, että työllisyystilanne on korjattavissa nykyistä huomattavasti paremmaksi pelkästään rahajärjestelmää muuttamalla. Tietenkin 2-3%a kansalaisista ei välittäisi työnteosta (lue: loisivat), mutta niinhän se on aina. Sosialistiksi, fasistiksi, kommunistiksi jne. allekirjoittanutta haukkuville huomautan, että nykyaikaisessa palveluyhteiskunnassa ym. alojen henkilökunnan palkkauksen ja tukemisen ulkopuolelle jää valtavasti työpaikkoja joihin ei valtion suora työllistäminen puutu.

Tahtoo sanoa: TD'n avulla ja kaikille pelikenttää tasoittamalla varmasti löytyy yritteliäille ihmisille business -mahdollisuuksia. Toisin kuin nyt jolloin isot firmat talsivat pienemmät mennen tullen kerätessään valtion suoria tai piilotukia (eduskuntapuolueet, kauppaketjut) ja/tai osittaisen/täydellisen monopoliaseman (energiayritykset, ALKO, katsastuskonttorit) turvin.

Tietenkään en ole niin sinisilmäinen, että TD olisi 100varma tie taivaaseen (muistettava se ihmisluonto). Sitä vastoin nykyisten lakien tehokkaammalla valvonnalla ja noudattamisella sekä yhteiskunnan perusteista huolehtimalla päästään pitkälle. TD on erinomainen väline varmistamaan yhteiskunnan toimintaa ja se perustuu siihen yksinkertaiseen tosiasiaan, että rahan tehtävä on kiertää ja että RAHA ON VÄLINE - ei päämäärä.


Niin kauan kuin RAHAN SYNTYMEKANISMIIN yksityisten pankkien ehdoilla ei puututa, niin kauan nykyisen talousideologian mukaisesti ainoat "oikeat" ja "hyväksyttävät" ratkaisut ovat yksiselitteisesti yhteiskunnan jäsenten välistä eriarvoisuutta lisääviä ja toimivaa yhteiskuntaa rapauttavia.

 • Talousmyllerryksen pahentuessa ja maailmanlaajuisen laman lähtiessä uudestaan liikkeelle Suomi on vientivetoisena valtiona hyvin haavoittuva maailmankaupan kurahdukselle. Ei jos vaan kun se tapahtuu, niin Suomikin on talousapua pyytämässä. IMFn, Maailmanpankin ja vastaavien tukien ehtoina ovat poikkeuksetta julkisen henkilökunnan vähennykset, julkisen toiminnan yksityistäminen, sosiaaliturvan alasajo, verojen ja maksujen korotukset sekä valtion omaisuuden myynti ym. "viaton" toiminta.
 • Mikä tahansa yhteiskunta menettää toimintakykynsä ja -edellytyksensä - sekä hyvin pian laillisuuden kansalaistensa silmissä - tällaisten toimien seurauksena. Em. "ohjeiden" noudattaminen johtaa poikkeuksetta yhteiskunnan jäsenten väliseen eriarvoistumiseen. Ehtojen täyttämisen seurauksia voi seurata lähes kaikista kolmannen maailman maista - ja yhä enemmän myös teollistuneista maista.

Raha/taloussysteemin ongelma ei ole puolueriippuvainen. Nykykäsitteet puolueista joutaisivatkin romukoppaan. Tällä hetkellä "taistelulinja" on tavan kansalaisten -olivat he vihreitä, punaisia, sinisiä, sateenkaaren tai minkä värisiä vain- ja rahan hallitsijoiden välillä. Nykyinen raha/pankkijärjestelmä on kuitenkin sen verran nerokas, että se ajaa tavalliset ihmiset tappelemaan toisiaan vastaan (hajoita ja hallitse) - sen sijaan, että vihan kohteena olisi rahajärjestelmä ja sillä ratsastavat pankit sekä tietyt henkilöt. On aika puuttua tähän epäkohtaan.

Toistan vielä - jos rahan syntymekanismiin ei puututa, niin kaikki nykyiset leikkaukset, säästöt, tehostamiset, kasvusta haaveilut jne. vain vaikeuttavat tilannetta. Kaikki em. systeemifiksaukset poistavat rahaa kierrosta hyvin voimakkaasti ja johtavat monasti mainitsemaani deflaatioon ja SuperLamaan.TD'sta ja rahasta enemmänkin tietoa esim. täällä:

TD'an ja rahajärjestelmään liittyviä YouTube-videoita:

Olen kirjoittanut www-sivuillani käynnissä olevasta talous- ja energia-alan myllerryksestä jo kesästä 2008 lähtien. Sivut täällä:

(pieni varoitus, tekstiä sivuilla on PALJON - kannattanee aloittaa sinisen vetopalkin kohdasta Tietopaketit)24.01.2011 18:48 |